Όροι χρήσης

1.1
Σας καλωσοριζουμε στον διαδυκτιακο τοπο της εταιρειας kambourisolives.gr. Η εταιρία λειτουργεί με τον διακριτικό τίτλo kambourisolives.gr. Το λογότυπο οπως και το συνολο του περιεχομενου του ιστοτοπου μας ειναι ιδιοκτησιας της kambourisolives.gr. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας είναι ο Χρήστος Καμπούρης.

1.2
Η επίσκεψη και χρήση της παρούσας ιστοσελιδας kambourisolives.gr (εφεξής''portal'') υπόκειται στους όρους που παρατίθενται παρακάτω. Η χρήση του portal αποτελεί τεκμήριο ότι οι επισκέπτες/ χρήστες έχουν μελετήσει προσεκτικά, κατανοήσει και αποδεχτεί ανεπιφύλακτα όλους τους όρους χρήσης του portal. Η ως άνω αποδοχή αφορά όλους τους επισκέπτες/ χρήστες του Portal (εφεξής χρήστες), δηλαδή 1) τους απλούς χρήστες (εφεξής ''μέλη''), οι οποίοι έχουν δυνατότητα απλής ανάγνωσης και θέασης του περιεχομένου του Portal αλλά και εγγραφής τους σε αυτό αποκτώντας έτσι συγκεκριμένο όνομα χρήστη (user name) και κωδικό (password) για είσοδο (login), και 2) τους καλλιτέχνες-εκθέτες (εφεξής ''μέλη''), τα οποία είναι εγγεγραμμένοι χρήστες-καλλιτέχνες με πλήρες προφίλ και δυνατότητα ανεβάσματος (upload) αρχείων. Σημειώνεται ότι οι Όροι Χρήσης είναι δεσμευτικοί για όλους τους χρήστες. Σε περίπτωση που οι χρήστες δεν συμφωνούν με τους όρους χρήσης του παρόντος, οφείλουν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του portal. Οι παρόντες όροι χρήσης δύναται να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Συνεπώς έγκειται στην αποκλειστική ευθύνη των χρηστών ο έλεγχος, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, των όρων και προϋποθέσεων χρήσης του portal καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται την αποδοχή των αλλαγών αυτών.

2.0 Διανοητική Ιδιοκτησία
2.1
Το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα έργα διανοητικής ιδιοκτησίας που εμπεριέχονται στο portal προστατεύονται και διέπονται από το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Συγκεκριμένα, το σύνολο του περιεχομένου του kambourisolives.gr, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά) των κειμένων,πληροφοριών, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, γραμματοσειράς, βάσης δεδομένων, πηγαίου κώδικα, λογότυπου, σήματος κ.α. αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, τους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας συμπεριλαμβανομένου και των εφαρμοστέων γενικού και/ ή ειδικού περιεχομένου διατάξεων του εφαρμοστέου δικαίου, όπως και του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού.
2.2
Το περιεχόμενο του portal παρέχεται στους χρήστες ''ως έχει'' προς δική τους πληροφόρηση και για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο αυτό δύναται να αντιγραφεί προσωρινά στη μνήμη κάποιου προσωπικού υπολογιστή με σκοπό την απλή ανάγνωση. Απαγορεύεται όμως ρητώς να αποτελέσει το περιεχόμενο αυτό εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής, πώλησης ή φόρτωσης (download) με οποιονδήποτε τρόπο ούτε από τους χρήστες ούτε από οποιονδήποτε τρίτο. Κατά συνέπεια, τα ανωτέρω μπορούν να συμβούν μόνο με τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη-ων του portal. Σημειώνεται ότι οι ενέργειες αυτές είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση περιοριστικές.

3.0 Ευθύνη-Δικαιώματα-Υποχρεώσεις Χρηστών
3.1
Η χρήση του kambourisolives.gr πρέπει να γίνεται για αποκλειστικά νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει την χρήση του από τρίτους. Οι χρήστες του portal υποχρεούνται να χρησιμοποιούν αυτή την δικτυακή πύλη σύμφωνα με τους παρόντες όρους και όχι με τρόπο που να προκαλεί βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτήν επηρεάζοντας την ορθή και εύρυθμη λειτουργία της.
3.2
Οι χρήστες είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις (περιεχόμενο που αναρτούν ή δημοσιεύουν) που διενεργούνται από τον λογαριασμό τους (user account) και οφείλουν μετά από το τέλος κάθε συνεδρίας (session) να αποσυνδέονται από αυτόν (logout). Σε περίπτωση που οι χρήστες αντιληφθούν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με τον διαχειριστή του portal. Το portal δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για βλάβη η οποία προέκυψε από την μη συμμόρφωση των χρηστών με τα παραπάνω. Ωστόσο οι χρήστες ενδέχεται να ευθύνονται για βλάβες ή ζημίες του portal λόγω αδυναμίας συμμόρφωσης τους με το ανωτέρω.
3.3
Ο χρήστης αποδέχεται, συμφωνεί και συνομολογεί ρητά ότι α) δεν έρχεται σε αντίθεση με το νόμο, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, β)δεν θα προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων (αποστέλλοντας ή αναρτώντας υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο), γ) δεν παραβιάζει με κανένα τρόπο την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα χρηστών ή τρίτων και δ) δε θα παραπλανήσει, ζημιώσει ή εξαπατήσει με κανέναν τρόπο την εταιρεία. Εφόσον λάβουν χώρα τα παραπάνω, η εταιρεία επιφυλάσσεται ρητά να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της. Σε κάθε περίπτωση πάντως η εταιρεία με ρητή επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματός της, διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει, να απορρίψει ή και να διαγράψει περιεχόμενο, το οποίο κατά την κρίση της παραβιάζει την παραπάνω αποδοχή ή είναι προσβλητικό, παράνομο ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να παρακολουθεί το περιεχόμενο και δεν αναλαμβάνει καμία ρητή υποχρέωση τροποποίησης ή αφαίρεσης περιεχομένου που αντίκειται με τα παραπάνω. Σε αυτήν την περίπτωση ο μόνος υπεύθυνος έναντι του οποιοδήποτε τρίτου για το περιεχόμενο που υποβάλλει ή ανεβάζει στο portal ή για κάθε πληροφορία και υλικό που μεταδίδει σε άλλους χρήστες ή τρίτους είναι ο εκάστοτε χρήστης του portal.
3.4
Ο χρήστης του portal απαγορεύεται να εγκαταστήσει και να προωθήσει, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή/και μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή/και μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα ( spam ), αλυσιδωτές επιστολές (chain mail), όπως και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης(ηλεκτρονικής και μη) περιεχομένου χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του portal, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εταιρείας.
3.5
Επίσης, ο χρήστης του portal απαγορεύεται να εγκαταστήσει, προωθήσει ή/και διαθέσει περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχείο-α ή πρόγραμμα-τα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν, περιορίσουν ή να ανασχέσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας του portal ή συνδεδεμένης με αυτό ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν το portal και τις όποιες υπηρεσίες δύναται να είναι συνδεδεμένες με αυτό.
3.6
Ο χρήστης υποχρεούται να μην αποκαλύπτει πληροφορίες, δικές του ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών ή τρίτων σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο και μη, ούτε και κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του portal και οποιασδήποτε υπηρεσίας που συνδέεται με το portal και παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας περισσοτέρων των δύο χρηστών.
3.7
Η εταιρεία δεν έχει σε καμία περίπτωση αξίωση πνευματικής ιδιοκτησίας επί κειμένων, εικόνων, φωτογραφιών, αρχείων έργων, τα οποία οι εγγεγραμμένοι και τα μέλη μπορούν να υποβάλλουν ή να ανεβάσουν (upload). Μετά την υποβολή ή το ανέβασμα (upload) οι εγγεγραμμένοι και τα μέλη διατηρούν όλα τα δικαιώματα που τυχόν έχουν επί του περιεχομένου, αλλά υπόκεινται στους όρους χρήσης και τους περιορισμούς των. Έτσι, προβαίνοντας στις παραπάνω ενέργειες τα μέλη μεταβιβάζουν στην εταιρεία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να αναπαράγει, να τροποποιεί, να αποσύρει, καθώς και να κάνει προσιτό στο κοινό το περιεχόμενο μέσω των υπηρεσιών του portal συμπεριλαμβανομένων χωρίς καμία εξαίρεση και όλων των υπηρεσιών ή εφαρμογών που θα συνδέονται με το αυτό και ιδιαίτερα με το προσωπικό προφίλ του κάθε μέλους. Τα ως άνω δικαιώματα της εταιρείας παύουν να ισχύουν εφόσον κάποιο μέλος αποφασίσει να αποσύρει μέρος ή όλο το περιεχόμενο που αυτός θα έχει υποβάλλει, ανεβάσει κτλ. Σε αυτήν την περίπτωση το μέλος αποδέχεται ρητώς ότι η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη και δεν υποχρεούται να αξιώσει την απόσυρση του περιεχομένου από τρίτες υπηρεσίες που συνδέονται με το portal με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η εμφάνιση του περιεχομένου σε τρίτες υπηρεσίες ακόμα και αφού το Μέλος το έχει αποσύρει από το portal.
3.8
Τα μέλη, με την υποβολή ή ανέβασμα (upload) βεβαιώνουν ότι είναι οι κύριοι, νομείς και κάτοχοι του περιεχομένου και πως συνεπώς δεν παραβιάζουν οποιαδήποτε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, εκδοτικά δικαιώματα, συμβατικά δικαιώματα και πάσης φύσεως δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου. Σε περίπτωση παραβίασης των ως άνω δικαιωμάτων ευθύνονται αποκλειστικά αυτοί, ατομικά και εις ολόκληρο, να αποζημιώσουν οποιονδήποτε χρήστη ή τρίτο πρόσωπο για παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών και καμία ευθύνη δε φέρει η εταιρεία. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει από τους εγγεγραμμένους, τα μέλη και από οποιονδήποτε τρίτο αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική της ζημία, διαφυγόντα κέρδη,χρηματική βλάβη ή οποιαδήποτε απώλεια.
3.9
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης ή τρίτος, δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων επί μέρους του περιεχομένου του portal θεωρεί ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά του επί αυτού, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως τον διαχειριστή του portal, αφού προηγουμένως προσκομίσει: α) ηλεκτρονική υπογραφή ή γραπτή εξουσιοδότηση του φορέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, β) αναλυτική περιγραφή του έργου και των παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που θεωρεί ότι έχουν σημειωθεί μέσω του portal στο περιεχόμενο αυτό, γ) προσδιορισμός του συγκεκριμένου περιεχομένου, που παραβιάζει τα δικαιώματα του έργου της πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς το ακριβές σημείο της ιστοσελίδας, στο οποίο υπάρχει η παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δ) πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, 5) υπεύθυνη δήλωση ότι με καλή πίστη βεβαιώνει ότι η χρήση του συγκεκριμένου περιεχομένου παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή αντίκειται στο νόμο και τέλος ε) υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που παρέχει είναι ακριβή και ότι είναι ο φορέας των δικαιωμάτων που παραβιάζονται ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του.
3.10
Ιδιαίτερα για τους καλλιτέχνες-εκθέτες, από τους οποίος θα ζητηθούν προσωπικά στοιχεία, προκειμένου να τους αποδοθεί κωδικός πρόσβασης έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση σε επιπλέον υπηρεσίες του portal, αυτοί δηλώνουν ρητά πως τα στοιχεία που δίνουν είναι έγκυρα, πλήρη, αληθινά και ακριβή. Η εταιρεία δηλώνει ρητά πως τα στοιχεία αυτά δεν πρόκειται να τα γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο. Οι καλλιτέχνες-εκθέτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις τους που γίνονται μέσα από τις υπηρεσίες που απαιτούν τον κωδικό πρόσβασης. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί όποτε το κρίνει σκόπιμο την απόδοση κωδικού πρόσβασης, να ακυρώσει κωδικό πρόσβασης, καθώς επίσης να διακόψει και να απαγορεύσει τη χρήση των υπηρεσιών του portal σε οποιονδήποτε χρήστη.

4.0 Επιλεξιμότητα Εγγραφής Μελών στο Portal-Προστασία Ανηλίκων
4.1
Οι υπηρεσίες του portal προορίζονται μόνο για ενήλικες άνω των δεκαοχτώ (18) ετών, για ανηλίκους που έχουν περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα καθώς, και σε ανηλίκους που έχουν τη ρητή συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους. Οι ανήλικοι όμως κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών απαγορεύεται ρητά να κάνουν χρήση του portal και οι ενήλικες υποχρεούνται εκ του νόμου να τους προστατεύσουν. Μολαταύτα, εάν ανήλικοι χρήστες κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών δηλώσουν ψευδή ημερομηνία γέννησης, ώστε να εγγραφούν και χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες του portal, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την έκθεσή τους στο περιεχόμενό του ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση του Portal.
4.2
Ο χρήστης που θα δήλωσε ψευδή ημερομηνία γέννησης-στοιχεία ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία για κάθε και όλες τις ζημίες που μπορεί να προκληθούν στην εταιρεία από την ψευδή του δήλωση και τις συνέπειες αυτής. Σε περίπτωση που διατεθούν ή εκτεθούν εικόνες προσβλητικές ή/και ακατάλληλες για ανηλίκους με την ή κατά την χρήση των υπηρεσιών του portal, συνιστάται αυτομάτως ποινικό αδίκημα που διώκεται σύμφωνα με το νόμο, και όπως ο νόμος ορίζει ο διαχειριστής του portal οφείλει να ενημερώσει άμεσα τις αρμόδιες αρχές την στιγμή που εντοπιστεί ή θα έρθει στη προσοχή του.
4.3
Εάν η εταιρία λάβει γνώση χρήσης ή πρόσθεσης παράνομου περιεχομένου στο portal από χρήστη, ο λογαριασμός αυτού του χρήστη θα διαγραφεί χωρίς προειδοποίηση. Επίσης κάθε περίπτωση που το περιεχόμενο μπορεί να θεωρηθεί ακατάλληλο για ανηλίκους θα απαγορεύεται αυστηρά η πρόσβαση και χρήση του portal στον χρήστη που το ανάρτησε και η εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.

5.0 Δήλωση Αποποίησης και Περιορισμού Ευθύνης
5.1
Ο χρήστης συμφωνεί ότι η χρήση του kambourisolives.gr γίνεται αποκλειστικά με δική του ευθύνη. Υπό την προϋπόθεση της μη ύπαρξης αμοιβαίας αποδεκτής γραπτής συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας και του χρήστη και στο μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό από το εφαρμοστέο δίκαιο η εταιρεία προσφέρει τις υπηρεσίες του portal και το περιεχόμενό του «ως έχει» και δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις ρητές, εννοούμενες, θεσμικές η άλλες σχετικά με το Portal και τη χρήση αυτού. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η εταιρεία δεν προβαίνει σε δηλώσεις και εγγυήσεις μη παραβίασης η απουσίας κρυφών η άλλων ελαττωμάτων ακρίβειας η απουσίας λαθών είτε αυτά είναι αναγνωρίσιμα είτε όχι. Ως εκ τούτου η εταιρεία αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με: α) λάθη, ανακρίβειες η απώλεια περιεχομένου του portal ή/και των αναρτήσεων των χρηστών, β) οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση του portal, ορθή ή μη, γ) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση η χρήση του server στα προσωπικά δεδομένα των μελών, δ) οποιαδήποτε παρεμβολής, καταστροφής, περιορισμού ή ανάσχεσης των υπηρεσιών του portal, ε) ιούς, trojans horses, malware, adware ή άλλου επιζήμιου κώδικα που μπορεί να μεταδοθούν από το portal ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος χρησιμοποιεί, χρησιμοποίησε ή/και θα χρησιμοποιήσει το portal, στ) οποιοδήποτε λάθος από ενέργεια η παράλειψη όσον αφορά το περιεχόμενο, ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύψει ως αποτέλεσμα από τη χρήση του περιεχομένου αυτού.
5.2
Η εταιρεία αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία διαφημίζεται η προσφέρεται μέσω του portal και σε καμία περίπτωση δε θα παρακολουθεί και δε θα γίνει μέρος οποιασδήποτε συναλλαγής μεταξύ των χρηστών αλλά και μεταξύ οποιουδήποτε χρήστη και οποιουδήποτε πάροχου προϊόντων ή υπηρεσιών ιστοσελίδων που μπορεί να διαφημίζεται ή να συνεργάζεται με το portal.
5.3
Η χρήση του kambourisolives.gr συνεπάγεται την χρήση του Διαδικτύου το οποίο είναι ένα μέσο εκτός δικαιοδοσίας και ελέγχου του. Συνεπώς το kambourisolives.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με το αυτό. Υπό την προϋπόθεση διαφορετικής υποχρεωτικής ρύθμισης από τον ισχύοντα νόμο, σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν θα ευθύνεται έναντι των χρηστών βάσει οποιουδήποτε νομικού συλλογισμού που αφορά σε ειδικές, τυχαίες, προκαλούμενες, επιβαλλόμενες ως ποινή ή για παραδειγματισμό ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του portal ακόμη και αν η εταιρεία είναι ενημερωμένη για την πιθανότητα πρόκλησης αυτών των ζημιών. Ο χρήστης του portal αποδέχεται ρητά ότι η εταιρεία δεν θα ευθύνεται για το περιεχόμενο ή οποιαδήποτε παράνομη η προσβλητική συμπεριφορά οποιουδήποτε χρήστη η τρίτου μέρους και αποδέχεται εξ' ολοκλήρου το ρίσκο οποιασδήποτε προσβολής η ζημίας από τους ανωτέρω λόγους.

6.0 Cookies
6.1
Το portal χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των χρηστών του, δηλαδή μικρά αρχεία που δημιουργούνται αυτόματα στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών των χρηστών όταν αυτοί επισκέπτονται το portal. Τα αρχεία αυτά μπορούν να περιέχουν πληροφορίες όπως ποιες ιστοσελίδες επισκέφτηκαν οι χρήστες ή πόσο χρόνο αφιέρωσαν σε αυτές. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν βλαβερά στοιχεία για τους υπολογιστές των χρηστών. Οι χρήστες έχουν την επιλογή απενεργοποίησης τους από τον browser τους εφόσον δεν επιθυμούν την χρήση τους. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του portal.

7.0 Σύνδεσμοι (Links)
7.1
Στο portal ενδέχεται να αναρτούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα ή και μόνιμα σύνδεσμοι (Links) προς ιστοσελίδες ή ιστότοπους τρίτων (συνεργατών ή/και διαφημιζόμενων). Η διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, πολιτική απορρήτου(προστασίας προσωπικών δεδομένων), η ποιότητα και η πληρότητα αυτών των ιστοσελίδων ή ιστότοπων δεν ελέγχεται και συνεπώς δεν υφίσταται ευθύνη του portal για την παροχή υπηρεσιών αυτών. Σε καμμια περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η εταιρία συμφωνεί ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων ή ιστοτόπων,ή ότι σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με αυτά στα οποία παραπέμπουν οι σύνδεσμοι που βρίσκονται αναρτημένοι στο portal της.

8.0 Εφαρμοστέο Δίκαιο
8.1
Η εταιρία είναι μία Ελληνική επιχείρηση και ως εκ τούτου η λειτουργία της διέπεται από το ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

9.0 Πολιτική επιστροφών
9.1
Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα αναιτιολόγητης επιστροφής προϊόντων εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων.
9.2
Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης : Η επιστροφή δεν επιτρέπεται : α. εάν έχει καταστραφεί, αλλοιωθεί ή λερωθεί η συσκευασία, β. στα προϊόντα ειδικής προσφοράς γ. μετά το πέρας των 14 ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση διαμάχης ή διαφοράς ανάμεσα στην ίδια και σε οποιονδήποτε τρίτο ή τρίτους αρμόδια για την επίλυσή της ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια της Κορίνθου εκτός αν η ίδια η εταιρία επιλέξει διαφορετικά. Για κάθε ενδεχόμενη ή/και επόμενη διαμάχη, διαφορά ή αμφισβήτηση, αρμόδιο θα είναι το ελληνικό δικαστικό σύστημα, είτε αφορά την εκδίκαση, είτε αφορά την διαιτησία/διαμεσολάβηση μεταξύ των μερών. Ειδικότερα, για θέματα που αφορούν διαμάχη ή διαφορά που σχετίζεται με το διαδίκτυο, οι γενικοί κανόνες της ελληνικής Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας, όπως και του Δημοσίου και Διεθνούς Ιδιωτικού Δικαίου, θα εφαρμόζονται.

Σας ευχόμαστε μια ευχάριστη περιήγηση στο kambourisolives.gr