Ελιές Πράσινες Χαλκιδικής mammouth 101-110 vacuum 250 g καθαρό βάρος_preview