Ελιές Πράσινες Χαλκιδικής mammouth 101-110 vacuum 500 g καθαρό βάρος_preview